December praatmaand

We zitten weer aan het begin van (wat mij betreft) de mooiste maand van het jaar. In geen enkele maand per jaar praten we zo veel met elkaar als in december. Dat begint al met Sinterklaas. Er wordt gestrooid met rijmgedichten en surprises. Samen gezellig bij elkaar onder het genot van warme dampende chocolademelk en pepernoten. Daarna hebben we de kerstdagen, het ultieme hoogtepunt van het jaar. We zoeken elkaar op en praten met elkaar over hoe het jaar is geweest.  Alle dwaze ruzies en onbenulligheden van het afgelopen verdwijnen met de kerstkalkoen. Kerst is ultieme moment om bij elkaar te zijn en samen te praten over het leven en genieten van elkaars aanwezigheid. En als op de vuurpijl is dan het afbreken van het oude jaar en 2022 in de startblokken zetten met champagne en oliebollen. December is en blijft de praatmaand in samen delen en helen, maar samenzijn staat voorop. En als niemand is om mee te praten voel je dan welkom om samen te praten.

Voel jij je alleen nu en/of met de aankomende feestdagen? Klik op onderstaande link en wie weet vind je tip om hiermee anders om te gaan.

https://www.eentegeneenzaamheid.nl/dit-kun-jij-doen/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=eentegeneenzaamheid&utm_content=eenzaamheid_bm

December praatmaand

December een maand van uitersten

De maand december is voor veel mensen een maand van uitersten. Deze tijd kenmerkt zich immers door donkere dagen, ‘witte wieven’, guur en onstuimig weer. Maar daarnaast is er ook het feest van het licht, samen rond de kerstboom en kaarsen die in veel huizen branden. Juist in deze donkere periode mist u geliefden of dierbaren die u in het afgelopen jaar (of eerder) ontvallen zijn. December is dan ook een maand van bezinning en stilstaan bij wat wel en wat niet in het leven.

Gezelligheid kent geen tijd. Het is een bekende uitspraak. Als het gezellig is, vliegt de tijd. De decembermaand is bij uitstek de maand die draait om gezelligheid. Sinterklaas met zijn gedichten en surprises. Kerstmis met samenzang, cadeautjes onder de boom en kerstdiners. Oud en Nieuw met oliebollen en vuurwerk. Tijdens de decemberfeesten met familie en vrienden die door veel mensen uitgebreid worden gevierd vallen de lege plekken op. Die speciale stoel waar Ma altijd zat of die bijzondere plaats aan tafel waar jullie neefje zijn laatste kerstmaaltijd at. Dat kan erg pijnlijk zijn. Het gemis van uw geliefde(n) in deze sfeervolle tijd waar we veel binnen zijn, de haard aanmaken, kaarsjes aansteken en met vrienden en familie samen zijn, komt juist dan extra hard binnen. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met rouw tijdens de feestdagen? Of de mensen die alleen zijn. Zoek mensen op die alleen zijn praat met hen. En als jij alleen bent en niemand hebt om mee te praten voel je welkom bij mij. Bel mij gerust of stuur een e-mail om samen te praten. Ook al ben je alleen je hoeft niet alleen te zijn.

December is een maand vol tegenstrijdigheden. Media en commercie houden zich voornamelijk bezig met de vrolijke kant ervan. De voorbereidingen van alle festiviteiten rondom Kerstmis en de jaarwisseling, het promoten van het gezellig samenzijn tijdens het kerstdiner in welke vorm dan ook. Gourmetten met de gehele familie, een kalkoen uit de oven op tafel of een 8-gangen diner met op de achtergrond vele cadeaus onder de kerstboom. De retail overlaadt de consumenten,via reclames en advertenties online en offline, met informatie over de start van de uitverkoop! Maar wat als je geen cent te makken hebt? En wat als je niemand hebt om samen de feestdagen door te brengen? Of wat als er door familieruzies geen gezamenlijke kerstdiners mogelijk zijn? De kerstdagen worden vooral gezien als een tijd vol warmte, gezin, familie en samenzijn. Alle mensen die deze warmte niet hebben of niet meer hebben door relatiebreuken, ruzies of door het overlijden van dierbaren, voelen nu misschien wel een enorm gemis. Alle commerciële prikkels leggen bij deze mensen misschien juist extra focus op dit gemis met bijbehorend effect. Verdriet en eenzaamheid…

Hoe ervaar jij deze maand? Hoe vaak sta jij stil bij het gevoel van jouw naasten? Weet jij hoe het echt gaat met je omgeving? Hoe vaak heb jij aandacht voor het verdriet of het gemis van je omgeving of voor het verdriet van jezelf? Je hoeft niet alleen te zijn om je verdrietig en eenzaam te voelen. De vraag is hoe je met dit gevoel omgaat?

December praatmaand

December maand van samenzijn en samendoen

Samen zijn is waar het bij veel mensen om draait met de feestdagen. Dat kan heel gezellig zijn maar als het samen zijn veranderd in een samen moeten zijn, wordt het een ander verhaal. Kerst zit volgepland van voor naar achter en je kunt zelf geen kant meer op. Vaak zijn het tradities die kost wat kost in stand gehouden worden tot het moment komt dat het samen zijn veranderd in samen moeten zijn. Het Kerstdiner word je voorgeschoteld en je wil vooral de gastvrouw en heer niet teleurstellen dus je eet meer dan je eigenlijk zou willen. Je bent geen keuken prinses maar je moet wel voor een gerecht zorgen. Je bent niet goed in organiseren (wel in heel veel andere dingen) maar het moet dit jaar wel bij jou omdat het jouw beurt is. Wordt er ook nog een dresscode voorgesteld waar jij je helemaal niet fijn bij voelt dan kun je aardig met jezelf in de knoei komen. Toch voldoe je weer aan alle verwachtingen van de ander want je wil geen moeilijkheden veroorzaken en het moet vooral gezellig blijven. Inmiddels zit je hoofd vol van het velen moeten en echt genieten is er niet meer bij.

Feestdagen zitten vol van moeten. Voldoen aan de wensen van een ander.  In de meeste gevallen geven we toe aan de wens van de ander om deze niet teleur te stellen en de ander geen vervelend gevoel te geven. Want wat als jij nee zegt? Tja, dan moet de ander zelf na gaan denken over, hoe het nu dan moet en wat dan wel? Een tegenreactie kan bij jou weer een schuldgevoel oproepen en dat is precies wat je niet wil. Het gevoel dat jij de schuld bent van een verstoorde situatie. Voor de zoveelste keer zeg je weer ja met je hoofd terwijl je hart heel hard nee roept.

Maar sta eens even stil, is dat echt zo? Ben jij de schuld van een verstoorde situatie? Nee, jij bent niet de schuld. Er is hier niemand schuld, maar we hebben allemaal onze eigen ideeën en verlangens. Onze eigen patronen en tradities, die mag je ook beleven op jouw manier. En je bent niet egoïstisch als je een keer voor jezelf kiest en dat is niet alleen in december. Feestdagen zijn van en voor iedereen, dus ook voor jou. Een keer afwijken of kiezen voor jezelf geeft uiteindelijk ook bij de ander meer ruimte om te ervaren wat die kan of wil. Er kan voor iedereen meer ruimte en vrijheid ontstaan en wil je een andere keer misschien weer “samen” zijn zonder dat het voelt als moeten.

Wil je graag wat veranderen? Doe het dan. Verander je niets dan blijft het zoals het altijd was. Maar doe vooral dat waar jij je prettig bij voelt. Nee, het is niet altijd gemakkelijk, maar het doorbreken van een jarenlange traditie kan een hele positieve uitwerking hebben en niet alleen op jou.

December kindermaand

Met de aankomst van Sinterklaas begint voor veel kinderen weer een leuke, maar ook drukke en spannende periode. Veel kinderen hebben dan net Sint-Maarten of Halloween gevierd. Meteen daarop volgt het Sinterklaasfeest en Sint heeft het land nog niet verlaten of er hangen overal al kerstballen en prachtige lichtjes. Kinderen genieten enorm van al deze feestelijkheden. Maar soms wordt het ze ook allemaal een beetje te veel. Vooral kinderen die wat gevoeliger zijn voor prikkels om zich heen, kunnen door alle drukte rondom deze feestdagen wat overbelast raken. Helemaal wanneer de ouders ook erg druk zijn met inkopen doen, versiering regelen, feestjes plannen et cetera.

Door alle activiteiten en feestelijkheden lopen veel dagen anders dan de rest van het jaar. Kinderen en dan vooral zij die gevoelig zijn voor alle prikkels om zich heen, kunnen hierdoor het overzicht een beetje kwijt raken. Ze weten niet meer goed wat wanneer gaat gebeuren en dat zorgt voor onrust en onzekerheid. Het is dan ook sterk aan te raden juist in deze onrustige periode er wat extra op te letten dat de gewone dagelijkse structuur zoveel mogelijk intact blijft. Streef er naar de bedtijden hetzelfde te houden, zo veel mogelijk samen te eten en de normale dagindeling zo veel mogelijk intact te houden. En probeer ook wat betreft de feestmomenten zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. Wees duidelijk wanneer je kind de schoen mag zetten, wanneer er Sinterklaasfeest gevierd gaat worden, bij wie er Kerst gevierd gaat worden en wat je kind van deze dagen mag verwachten. Waak er hierbij voor dat het niet te druk wordt. Soms moet je besluiten om een of meer feestjes te laten schieten, om zo de overgebleven feestjes leuk te houden.

December praatmaand

December heilige maand

Maak december ook tot een maand bezinning. Hoe verleidelijk is het om in de laatste weken van het jaar vooral in de actiemodus te staan? En hoe prettig vind je dat? Hoewel er natuurlijks niets mis is met actief bezig zijn, loop je door een grote focus op doen de kans om de rijkdom te missen van periode die voor je ligt. Het zijn van oudsher heilige dagen; de kerstvakantie wordt in het Engels niet voor niets aangeduid met holy days.

Al lang voordat het christendom zijn intrede deed, werd de periode van 24 december tot 6 januari als magisch beschouwd. Germaanse en Keltische volkeren vierden na de winterzonnewende op 21 december een midwinterfeest dat soms elf dagen en twaalf nachten duurde. Na het voltrekken van de kortste dag vierden zij de overwinning van het licht op de duisternis. In een tijd waarin kunstlicht volledig ontbrak, konden mensen niet veel anders dan vol vertrouwen wachten op de terugkeer van het licht en het lengen van de dagen.

December agenda-maand wat doen we wel en wat niet

Neem een moment voor jezelf om vòòr kerst van start gaat, even stil te staan bij je agenda voor de komende twee weken. Misschien ben je geneigd om tussen kerstmis en nieuwjaar veel bel-afspraken en duizend-en-een klusjes in te plannen, maar het blijkt dat daar in de praktijk vaak vrij weinig van terechtkomt. Dat is niet zo gek wanneer je je bedenkt dat de energie van deze periode uitnodigt tot rust, verstilling en bezinning. Schrap daarom zo nodig wat moetjes of verplaats to-do’s naar het nieuwe jaar. Dat zal er alleen maar voor zorgen dat je extra kunt genieten van wat er wel in je agenda kan blijven staan. Laat eens wat meer leeg in je agenda en maak meer me-time voor jezelf. Gun jezelf lummeldagen en lege dagen zonder smartphone, social media, televisie of welke prikkel dan ook. Wees en leef eens leeg!

Laten we gaan rusten! Laten we stil zijn in de maand December. Laten we het gaspedaal minder hard indrukken en vaker stilstaan. Juist in deze maand is het tijd voor bezinning. Volgens de natuur is deze periode een moment van terugblikken, loslaten en naar binnen keren om op te laden voor wat er komen gaat. Hoe tegenstrijdig kan het zijn dat wij juist als mens het omgekeerde doen. De druk in de maand December wordt opgevoerd (door onszelf, door onze werkgever en andere omgevingsfactoren) zodat er geen ruimte is voor bezinning wat noodzakelijk is voor ons lichaam en voor onze geest.

Dus laten we in deze maand December af en toe even stilstaan en onszelf vragen stellen. Waar ben je dankbaar voor ? Wat heb je gedaan wat bij jou past ? Ben je in contact met je eigen hart en dus met die van anderen ? Heb je gezorgd voor de natuur ? Heb je je gedreven gevoeld om je passie te volgen en daarin stapjes gemaakt ? Ben je kritisch geweest ten opzichte van het huidige systeem ? Heb je jouw eigen licht laten schijnen ?

December praatmaand

Praten met Marjanne is een gezellig praatgesprek aan de keukentafel

Het keukentafelgesprek is een gesprek van mens tot mens. Heb je het even moeilijk, voel je je alleen of wil je je verhaal kwijt? Soms is het lastig om iemand te vinden in je omgeving die écht naar je luistert of waarmee je kan praten. Praten met Marjanne is is een open en vertrouwelijk samengesprek aan de keukentafel voor iedereen die zijn of haar levensverhaal wil delen met mij. Wat er ook speelt in je leven wat niet lekker loopt, ik ben er voor je om er samen over te parten. Een gesprek met mij kun je zien als een open deur naar je hart en ziel.

Als dame van 60+ kan ik zeggen dat ik beschik over een brede & ruime levenservaring met daarbij gezonde portie kennis aan coaching. Al jaren staat mijn huiskamer open voor iedereen die behoefte heeft aan een goed gesprek of zomaar het hart wil luchten. Van een gewone babbel tot een diepgaand gesprek kun je met mij een praatboom opzetten.. Voel je dan ook vrij om alle levensgebieden komen aan bod te laten komen; levensvragen, kinderen en opvoedingen, relatie hart- en zielskwesties. Ook ben ik een medium waardoor de geesten of zielen van overledenen via hem of haar met mij kunnen communiceren.

Hoeveel gesprekken je met mij wilt, bepaal jezelf. Zelfs één gesprek biedt ruimte en praktische tips om dingen anders aan te pakken. Het kan ook een eerste stap zijn naar een meer ontspannen en gelukkiger leven. Ik hanteer een gespreksduur van anderhalf uur. Uiteraard ben je niet strikt gebonden aan deze tijd. Langer samen praten kan altijd, alleen vraag ik je om dit vooraf aan te geven.

Als je een gesprek met mij wilt dan kan vaak binnen twee weken, zowel overdag als in de avonduren. Je kunt een gesprek aanvragen door mij een e-mail te sturen met daarin je persoonsgegevens, gewenste datum en tijd en natuurlijk waarover je met mij een gesprek wilt aangaan. Ik zal zorgen dat er verse koffie of thee voor je klaar staat. Voel je welkom …

Ondanks dat onze kerst en oudjaar er vergeleken met alle voorgaande jaren anders uit zal zien, wens ik jullie toch heel fijne dagen toe gevuld met liefde en warmte.  Maar ook moed, hoop en vertrouwen voor het nieuwe jaar 2022.

Warme groet Marjanne.

 

Praten met Marjanne

Chat openen
Waarover wil jij met mij praten?
Wat kan ik voor jou doen?
Samen praten is samen delen en helen met Marjanne. Over jezelf praten is het liefdevolste geschenk wat je jezelf kunt geven. Geef jezelf dat cadeau en ontdek wat die liefde met jou doet.