Kindertolk

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Marjanne levensgids, zielscoach, medium en kindertolk.

Marjanne staat voor pure kwaliteit en zuivere doelstellingen bij al haar gesprekssessies. Mijn doel is om betrouwbare, professionele en kwalitatief hoogwaardige gesprekssessies aan te bieden aan mijn cliënten. Uiteraard hanteer ik de hoogste normen van discretie en vertrouwelijkheid. Ik ben gebonden aan zwijgplicht en hecht grote waarde aan het vertrouwen tussen jou en mij. Discretie, beroepsgeheim en zwijgplicht zijn voor mij fundamentele principes in alle vormen van contact.

 • Definities
  • ‘Cliënt’: ieder individu of wettelijk vertegenwoordiger die een overeenkomst aangaat met Marjanne voor het gebruik van de diensten zoals deze zijn omschreven op de website.
  • ‘Diensten’: alle professionele activiteiten uitgevoerd door Marjanne, inclusief maar niet beperkt tot consulten, sessies en workshops als levensgids, zielscoach, medium en kindertolk, maar ook alle andere vorm van samengesprekken. 
  • ‘Gesprekssesie’: een gepland gesprek of bijeenkomst tussen de cliënt en Marjanne.
 • Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle ciensten aangeboden door Marjanne. Door het boeken van een gesprekssessie, gaat de cliënt akkoord met deze voorwaarden.
 • Dienstbeschrijving
  • Marjanne verleent diensten gericht op persoonlijke, emotionele, spirituele ontwikkeling en communicatiebegeleiding. Deze diensten zijn bedoeld als ondersteuning en zijn geen vervanging voor medische of psychologische zorg.
 • Afspraken en Annuleringen
  • Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Bij niet-tijdige annulering behoudt Marjanne zich het recht voor om de volledige kosten van de gesprekssessie in rekening te brengen.
 • Tarieven en Betaling
  • De actuele tarieven worden duidelijk gecommuniceerd op de website en in de praktijk. Betalingen dienen te geschieden na afloop op contante basis of anders in overleg. 
 • Vertrouwelijkheid en Privacy
  • Marjanne verbindt zich tot volledige vertrouwelijkheid omtrent de inhoud van de gesprekssessie. 
 • Aansprakelijkheid
  • Marjanne kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de genomen adviezen of gespreksbegeleiding. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 • Intellectueel Eigendom
  • Alle door Marjanne verstrekte materialen, waaronder werkboeken, artikelen, en methodieken, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt of gereproduceerd.
 • Klachtenprocedure
  • Indien de cliënt ontevreden is over de diensten, dient een klacht schriftelijk ingediend te worden binnen 30 dagen na de betreffende gesprekssessie. Marjanne zal binnen 14 dagen reageren.
 • Wijzigingen in Voorwaarden
  • Marjanne behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van tevoren aangekondigd.
 • Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting
  • Op deze voorwaarden is het recht van Nederland van toepassing. Geschillen worden bij voorkeur in onderling overleg opgelost, en anders voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Wanneer je gebruik maakt van de persoonlijke, telefonische of e-mail consulten/diensten van medium marjanne ga je automatisch akkoord met mijn algemene voorwaarden.

Voor de gesprekssessies die ik verzorg, zowel telefonisch als in de praktijk, geldt dat restitutie of vergoeding van de geleverde diensten niet mogelijk is.

 

Drachten november 2023 

Chat openen
Waarover wil jij met mij praten?
Wat kan ik voor jou doen?
Samen praten is samen delen en helen met Marjanne. Over jezelf praten is het liefdevolste geschenk wat je jezelf kunt geven. Geef jezelf dat cadeau en ontdek wat die liefde met jou doet.