Algemene voorwaarden

 

Mijn doel en werkwijze

Medium marjanne staat voor pure kwaliteit en zuivere doelstellingen in al haar consulten. Mijn doelstelling is om een betrouwbare, professionele en kwalitatief zeer hoogwaardige spirituele handreiking te zijn voor mensen.

 

Aansprakelijkheid
Medium marjanne is gevrijwaard van aanspraken door derden. Mocht je een gegronde klacht hebben, meldt dit schriftelijk per e-mail aan mij. Alle klachten worden vertrouwelijk en uiteraard serieus behandeld. Er kunnen geen rechten aan mijn spirituele- en coaching adviezen worden ontleend. Het consult impliceert paranormale en spirituele ingevingen en je verkiest zelf hoeveel waarde jij aan de gegeven inzichten en adviezen hecht en wat je ermee verkiest te doen.

Wanneer je gebruik maakt van de persoonlijke, telefonische of e-mail consulten/diensten van medium marjanne ga je automatisch akkoord met mijn algemene voorwaarden.

Medium marjanne zal geen schadevergoeding uitkeren naar aanleiding van gegeven coaching adviezen of mediumgesprekken. Jij blijft zoals hierboven ook beschreven staat, te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de door jou gemaakte keuze en invulling van je eigen leven.

Voor de gegeven coaching sessies, zowel telefonisch als in praktijk is geen enkele vorm van restitutie of vergoeding mogelijk, van de door mij geleverde diensten.

Zwijgplicht

Als coach en medium heb ik een zwijgplicht en ik hecht een grote waarde aan het vertrouwen tussen jou en mij. Discretie, beroepsgeheim en zwijgplicht zijn voor mij standaardbegrippen in alle contactvormen.

 

Intellectuele eigendom

Niets van deze site mag worden overgenomen of worden gekopieerd, zonder vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van spoelma webdesign of medium marjanne. Het auteursrecht en merkrecht van deze website behoort toe aan medium marjanne op grond van merkrecht, auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ik partij ben, is uitsluitend het nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De rechter in mijn vestigingsplaats is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heb ik het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Door aanwezigheid van deze algemene voorwaarden op deze website wordt eenieder geacht hiervan ook kennis te hebben genomen.

Drachten augustus 2016 

Chat openen
Welkom! Je kunt via WhatsApp een afspraak met mij maken of een vraag stellen. Graag tot ziens. Warme groet Marjanne.